Witte Engel

 

Ik heb het nimmer kunnen zien komen

Ineens zonder ik het in de gaten had

Gebeurde mij een heel klein wonder

En kruiste een witte engel plots mijn pad

 

Zingend als een nachtegaal

De warmte van de hemelgloed

Kwam ze handreikend naar mij toe

En verlichtte mijn tranend gemoed

 

Haar vleugels ontfermden zich tederzacht

Over de tranen van mijn verleden

Verlichtte niet enkel mijn verloren pad

Maar gaf ook de weg aan naar het heden

 

Nimmer kan ik mijn dankbaarheid tonen

Aan deze engel, als door wonder gezonden

Heb haar vriendschap en haar genegenheid

Voor immer aan mijn hart verbonden

 

Dank je, lieve witte engel

Dank je met alle warmte uit mijn hart

Jij hebt je vriendschap aan een vreemde gegeven

Onbaatzuchtig geholpen aan een nieuwe start

 

Verwonderd dat onze wegen kruisten

Je hart net zo mooi als je gezang

Ik zal je voor altijd bij me dragen

Mijn hele verdere leven lang

 

 

 

 

Home
Onze veestapel
Gedichten
Media
PSP